Từ “college” and “university” được sử dụng khác nhau ở những nơi khác nhau trên thế giới, vì vậy bạn nên chú ý đến cách những người xung quanh bạn đang sử dụng những từ này.

Xem thêm bài viết: 

Two-year schools:

Ví dụ ở Canada, ” college” đặc biệt là trường hai năm sau khi tốt nghiệp trung học

Ở phần lớn Hoa Kỳ, chúng được gọi là “các trường cao đẳng cộng đồng” hoặc “cao đẳng cấp hai”. (Sự khác biệt là mọi người đi đến một trường trung học cơ sở có ý định chuyển sang một trường học 4 năm sau đó. Một số người làm việc này từ các trường cao đẳng cộng đồng, nhưng một số khác lại kết thúc chương trình ngắn cho các lĩnh vực như điều dưỡng, kinh doanh, máy vi tính …)

Four-year schools

Ở Hoa Kỳ, có một sự khác biệt về các từ ” college ” và ” university “. Một trường đại học là một trường học lớn hơn được tạo thành từ một số “trường cao đẳng – college “. Ví dụ, một trường đại học có thể có:

  • The College of Humanities and Social Sciences
  • The College of the Arts
  • The Pratt School of Engineering
  • The Knight School of Business
  • The College of Science

Một trường đại học là một trường nhỏ hơn, thường có ít tiền hơn, trong đó tất cả các phòng ban đều được quản lý theo một nhóm.

Sử dụng chung

Sự khác biệt “college” and “university”. However, people use these words differently.

Từ ” college ” thường được sử dụng khi bạn mô tả kinh nghiệm về việc ở trong một trường cao đẳng hoặc đại học:

I didn’t party a lot in college, but I had a great time anyway.

A: Are you in college?

B: Yeah, I go to Yale.

Gerry is going off to college in a few years. We need to make sure we can afford it.

Từ “university” thường được sử dụng với “the”, “a”, hoặc “my” ở phía trước nó. Bạn chủ yếu sử dụng nó khi bạn đang nói về trường học của chính nó.

The university just decided to raise tuition again.

Of course we all want to send our kids to a great university, but not everyone can

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY