Không phải tự nhiên mà người ta gọi dân Mỹ là dân “lười” khi mà trong phát âm, xu hướng của họ là đọc 1 từ sao cho thật nhanh. Chính vì vậy, họ thường ăn bớt âm tiết. Những chữ như “restaurant”, “chocolate” hay “beautiful”, nếu người Anh tỉ mẩn đọc từng chữ thì người Mỹ ăn bớt âm giữa, là âm không quan trọng thì chữ còn lại có 2 âm.

Xem thêm bài viết: 

+ Hay như âm “t”, khi nó không nằm đầu câu thì trong phần lớn trường hợp người Mỹ biến nó thành âm “d” nên thay vì nghe là “water” thì mình nghe là “wader”, cách này nếu các bạn luyện được thì cũng sẽ làm mình đọc cái từ nó nhanh hơn.

+ Âm “r”: Đây là một âm đặc trưng của giọng Mỹ. Trong khi người Mỹ nhấn âm này hết sức bằng cách uốn lưỡi để tạo độ vồng như trong “car” thì người Anh lại để nó “silent”, không phát âm trừ trường hợp trọng âm rơi vào nó. Cái này thì nhiều bạn ko để ý vì a. các bạn có phát âm ending sound đâu nên nó đọc thế nào đâu có ảnh hưởng gì b. các bạn phát âm “r” rất Vịt vì dùng đầu lưỡi nhiều trong khi âm “r” Mỹ phát từ cuống họng. Nhưng đây là 1 khác biệt lớn trong Anh-Anh và Anh-Mỹ.

+ Trọng âm: Những từ mượn của Pháp như “garage” thì người Mỹ nhấn âm cuối trong khi người Anh nhấn âm trước đó. Các từ sau nằm trong số này: adult, ballet, baton, beret, bidet, blasé, brevet, brochure, buffet, café, canard, chagrin, chalet, chauffeur, chiffon, cliché, coupé, croissant, debris, debut, décor, detail, détente, flambé, frappé, garage, gateau, gourmet, lamé, montage, parquet, pastel, pastille, pâté, précis, sachet etc.

+ Đuôi “ile” và đuôi “ine”: Người Anh có xu hướng đọc thành âm “i” thành “aɪ” trong khi người Mỹ đọc âm “i” này thành /ɪl.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY