Với tiếng Anh thì bạn hoàn toàn có thể nhận xét được một người có nói tiếng Anh lưu loát và chuyên nghiệp hay không mà không cần quá giỏi. Có được điều đó là bởi bạn đánh giá qua sự lên xuống giọng điệu của họ khi nói tiếng Anh, hay còn gọi là trọng âm trong tiếng Anh. Trọng âm trong tiếng Anh có vai trò rất quan tọng và không một người học tiếng Anh nào có thể bỏ qua phần kiến thức này.

Xem thêm bài viết :

1. Trọng âm từ.

Trong mỗi từ vựng tiếng Anh có 2 âm tiết trở lên thì sẽ có một âm tiết được nổi bật hơn về cao độ, kéo dài hơn và cũng to hơn so với các âm tiết còn lại khi phát âm. Chúng ta gọi đó là trọng âm của từ.

Cách nhận biết của những trọng âm đó là dấu (‘) đứng trước âm tiết trong phiên âm của từ đó.

Ví dụ : Happy / ‘hæpi/ Với từ này thì ta thấy trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Arrange / əˈreɪndʒ/ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Trong tiếng Anh thì việc nhấn trọng âm còn là để giúp người nghe phân biệt các từ đồng âm khác nghĩa, hoặc với những từ loại có các viết hoàn toàn giống nhau. Nếu chúng ta không để ý khi nói trọng âm, hoặc nói trọng âm sai sẽ khiến người đối diện không hiểu được chính xác nội dung mà chúng ta cần truyền đạt, và nó thì làm cho cuộc trò chuyện trở nên thiếu hiệu quả.

2. Những quy tắc giúp bạn đánh đúng trọng âm.

Dưới đây là những gì bạn cần nắm vững để tránh những sai lầm về trọng âm khi học cũng như giao tiếp bằng tiếng ANh.

Những quy tắc giúp bạn đánh đúng trọng âm.
Những quy tắc giúp bạn đánh đúng trọng âm.

1) Nếu từ vựng có 2 âm tiết là danh từ hay tính từ thì chúng ta thường có nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên của từ.

Ngoại lệ : Các danh từ, tính từ chưa nguyên âm dài , nguyên âm đôi ở âm tiết thứ 2 hoặc kết thúc bởi nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

2) Những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường ở âm tiết thứ 2.

Ngoại lệ : Trong một số trường hợp, khi mà âm tiết thứ 2 của động từ chứa các nguyên âm ngắn và kết thúc bằng không nhiều hơn 1 phụ âm thì chúng ta nhấn trọng âm của từ ở âm tiết đầu tiên. Với những động từ có kết thúc bằng “ow” cũng sẽ nhấn trọng âm tương tự.

3) Với những từ có 3 âm tiết trở lên thuộc từ loại danh từ và chứa các nguyên âm /ə/ hoặc /i/ ở âm tiết thứ 2 thì chúng ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất.

Trong trường hợp mà âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, hoặc âm tiết thứ nhất chứa các nguyên âm /ə/ hoặc /i/ thì chúng ta lại nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2.

4) Với động từ có 3 âm tiết trở lên và có âm tiết cuối chứa nguyên âm /ə/ hoặc /i/ thì các bạn nhớ nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai của từ.

5) Những tính từ có 3 âm tiết trở lên sẽ được đánh trọng âm ở âm tiết thứ 2 nếu trong âm tiết đầu của từ có nguyên âm ngắn /ə/ hoặc /i/.

6) Với nhiều từ vựng có chứa –ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial ở cuối thì đều có trọng âm ở âm tiết thứ 2 tính từ cuối lên.

Với một số từ thì trọng âm sẽ được đánh vào âm tiết thứu 3 từ dưới lên nếu chúng có tận cùng là các hậu tố -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, -ify, – al/ ar, – uous, -ual.

Các từ có hậu tố -ain, -eer, -ese, esque thì các âm tiết có chứa hậu tố đó chính là trọng âm .

7) Với những từ ghép thì ta có :

Danh từ ghép : Trọng âm được đánh ở từ thứ nhất.

Động từ ghép và tính từ ghép : nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2.

Trọng âm trong từ vựng thì quan trọng như việc chúng ta học từ mới, có rất nhiều khó khăn và cần người học thực sự chăm chỉ để có thể năm vững được kiến thức quan trọng của ngôn ngữ. Hi vọng rằng với những quy tắc như trên thì trọng âm không còn là những phần khó đối với bạn.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY