Trước hết, chủ ngữ (sentence subject) là một trong hai bộ phận quan trọng nhất của câu, chỉ đối tượng được nói đến trong câu. Trong Task One, chủ ngữ là các yếu tố trong biểu đồ hoặc là đối tượng chính trong quy trình.

Tìm hiểu thêm: Học IELTS online|| Đăng ký thi IELTS

Điểm thứ nhất cần chú ý chính là chọn đối tượng cho đúng. Xin bạn xem hình vẽ sau:

tranh-lap-chu-ngu-khi-viet-trong-ky-thi-ielts

Trong hình, ta thấy chiếc bánh hamburger và dấu mũi tên. Nhiều bạn sẽ chọn chủ ngữ là hamburger, và kết quả là ta có câu: “Hamburger go up”.

Tuy nhiên, đây là câu trả lời sai. Trước tiên là chủ từ trong câu, là một danh từ nhưng thiếu mất mạo từ. Thứ hai là động từ đã quên chia thì quá khứ. Sau khi sửa lại, ta có “Hamburgers went up”.

Ta hãy chú ý về chủ ngữ trong câu. Nếu ta nói “Chiếc bánh đi lên” thì rõ ràng là không hợp lý chút nào. Câu trả lời chính xác là “The number of hamburgers consumed went up in 1996”. Như vậy, chủ ngữ chính trong câu là “The number of hamburgers consumed”.

Sau khi xác định được chủ ngữ, một vấn đề khác xuất hiện, chính là làm sao ta có thể làm phong phú chú ngữ này và tránh việc lặp lại. Ở phần Writing Task One, đối tượng được chú ý thường gói gọn trên mười đầu ngón tay. Việc làm quen với cách phong phú hóa chủ ngữ sẽ giúp các thí sinh làm bài nhanh hơn và tránh việc lập từ.

Cách thứ nhất, ta có thể sử dụng từ đồng nghĩa. Chẳng hạn trong câu “The number of hamburgers consumed” có thể được thay bằng “The number of hamburgers sold” hay “The number of hamburgers eaten” đều có nghĩa như nhau. Vấn đề ở đây là cụm từ “The number of” bị trùng lắp.

Để giải quyết vấn đề này, ta có thể sử dụng cách thứ hai là dùng chủ ngữ gián tiếp. Thay vì dùng cụm “The number of”, ta có thể sử dụng câu như sau: “More people ate hamburgers in 1996 than the previous years”, hoặc “Hamburgers became more popuplar in 1996”.

Cách thứ ba mà thí sinh có thể dùng để đa dạng hóa chủ ngữ chính là sử dụng chủ ngữ ảo. Chủ ngữ ảo là những đại từ như “It” hay “There”. Lấy ví dụ như trên, ta có thể viết như sau: “There was an increase in the number of hamburgers consumed in 1996”. Cứ như vậy, ta lại có thêm những cách viết khác.

Ngoài ra, ta còn có thể tập sử dụng nhiều từ loại của cùng một từ. Việc thay đổi từ loại sẽ buộc người viết thay đổi cấu trúc câu, từ đó có nhiều mẫu câu đa đang hơn. Ví dụ, từ “Education” có động từ là “to educate” hoặc tính từ “educated”. Sử dụng các từ loại khác nhau có thể giúp bài văn trở nên đa dạng hơn.

Nói chung, phần chủ ngữ là rất quan trọng khi ta viết. Với những đề thi IELTS, đối tượng được đề cập không nhiều. Việc xác định đúng đối tượng và phong phú hóa chủ ngữ sẽ giúp bài văn trở nên sống động và đa dạng, giúp bạn đạt được điểm cao. Khi tập viết, các bạn hãy chú ý học cách đa dạng hóa chủ ngữ và từ đó đa dạng hóa cấu trúc câu để có thể làm bài nhanh hơn và hay hơn.

Nguồn bài viết: vnexpress.net/

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY