Có rất nhiều bạn nhầm lẫn cách sử dụng 3 thì Tương lai đơn, Tương lai gần và hiện tại tiếp diễn vì không hiểu được bản chất các thì mặc dù đã được học rất nhiều lần. Chính vì vậy, bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn cách phân biệt 3 thì và bạn sẽ sử dụng chúng một cách chính xác. 
THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
– Chỉ lời hứa, việc không có chuẩn bị trước
Ví dụ:
A – My bag is so heavy!
B – No worry! I will carry it for you.
– Diễn đạt ý kiến cá nhân
Ví dụ:
I think he will come here tomorrow.

THÌ TƯƠNG LAI GẦN
– Chỉ một hành động đã có ý định làm.
– Chỉ một dự đoán dựa trên “evidence” ở hiện tại
Ví dụ:
Oh, your language is ready now. What time are you going to leave ?
Look at those grey clouds!
It is going to rain soon

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
– Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẳn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định
Ví dụ:
We are having a party next sunday. Would you like to come?
Nói tóm lại, xét về chức năng diễn đạt tương lai chúng ta có thể sắp xếp theo thứ tự từ mạnh (strong) đến yếu (weak) như sau:
Hiện tại tiếp diễn > Tương lai gần> Tương lai đơn

Xem thêm bài viết: 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY