Tiếp tục với những chia sẻ các dạng có trong writing task 1, bài viết này mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm dạng ít gặp trong Task 1 nhưng các bạn cũng cần học để biết và khi gặp đề tài này vẫn có thể tự tin làm tốt nhất. Bạn xem thêm lại phần 1 Tại Đây.

Xem thêm bài viết: 

II. Map and Process (dạng này ít khi gặp nhưng gần đây đã thấy xuất hiện và 2 dạng này cách duy nhất là chúng ta có lượng vocab khủng để miêu tả. hết)

1, Map (cũng viết 4 đoạn cho sạch đẹp dễ nhìn)

Có 2 loại Maps chính là :

  • Bản đồ đơn: mô tả một địa điểm nào đó (hiếm)
  • Bản đồ kép: mô tả một địa điểm tại 2 thời điểm (đôi khi nhiều hơn 2) hoặc một địa điểm với 2 dự án khác nhau, mỗi bản đồ sẽ mô tả cho 1 cái. (thường gặp)

Loại thứ hai: đòi hỏi sử dụng thì hiện tại và tương lai hoặc quá khứ và hiện tại để miêu tả. Dạng này thường miêu tả về sự phát triển của một thị trấn, thành phố, hay khu vực nào đó. Để làm tốt dạng câu hỏi này, chúng ta phải có khả năng miêu tả và so sánh sự khác biệt/tiến triển hay thụt lùi giữa các bản đồ. Đơn giản chỉ là nhìn 2 cái bản đồ, thấy cùng 1 chỗ mà nó khác nhau cái gì thì nói ra

Quan trọng nhất vẫn là bạn cần có lượng từ vựng để miêu tả.

  1. Process

Dạng này cũng có khung viết như các charts ở trên với 4 đoạn.

Đoạn 1: Introduction cũng là viết lại câu ý không thay đổi

Đoạn 2: Summary. overview ( 2 câu) : bạn xem có bao nhiêu bước (câu 1) và bước đầu bước cuối là gì (câu 2)

Đoạn 3 và đọan 4 bạn dùng để miêu tả chi tiết các bước. Các bạn có thể gộp 2 đoạn thành 1 tuy nhiên như thế rất dối và khó nắm ý. Chú ý là trên proccess đã có các key words chỉ ra các bước cho bạn, các bạn nên thay từ khác (giữ nguyên nghĩa) và nhớ thêm từ nối (như next, after,…. ) để nối các bước với nhau nhé.

Thường thì dạng này không có thời gian nên bạn dùng thì hiện tại đơn nhé. Hơn nữa, bài viết sẽ được đánh giá cao hơn nếu bạn vận dụng triệt để câu bị động để viết.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY