Để giúp cho các bạn có thêm vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hay cho kỳ thi IELTS hiệu quả, mình sẽ chia sẻ thêm bài viết song ngữ chủ đề “9 lợi ích tuyệt vời của hạnh nhân” sẽ giúp ích bạn rất nhiều nhé!.

Xem thêm bài viết:

Almonds have been prized since ancient times as one of humankind’s most beloved nuts.
Hạnh nhân đã được đánh giá cao từ thời cổ đại như một trong những loại đậu được yêu mến nhất của nhân loại.

They were popular in the diets of ancient Egyptians and Indian populations.
Chúng phổ biến trong chế độ ăn uống của người Ai Cập cổ đại và người Ấn Độ.

Ancient Indian Ayurvedic practitioners even believed that almonds were capable of increasing brain capacity, intellectual ability and longevity.
Các học viên Ayurvedic Ấn Độ cổ đại thậm chí còn tin rằng hạnh nhân có khả năng tăng khả năng não, khả năng trí tuệ và tuổi thọ.

Today, almonds nutrition benefits are praised around the world, and they are used in numerous different ways: eaten raw as a healthy snack; as the base ingredient in almond butter, almond milk or almond flour; and even in many body lotions and fragrances.
Ngày nay, lợi ích dinh dưỡng của hạnh nhân được đánh giá cao trên khắp thế giới, và chúng được sử dụng theo nhiều cách khác nhau: ăn sống như một bữa ăn nhẹ lành mạnh; là thành phần cơ bản trong bơ hạnh nhân, sữa hạnh nhân hoặc bột hạnh nhân; và thậm chí cả trong nhiều loại kem dưỡng thể và nước hoa.

Cholesterol reduction is the most celebrated health benefit of almonds, but there are many other vital health benefits of almonds nutrition.
Giảm Cholesterol là lợi ích sức khỏe được chào mừng nhất của hạnh nhân, nhưng có rất nhiều lợi ích sức khoẻ khác của dinh dưỡng hạnh nhân.

Almonds are low in saturated fatty acids, rich in unsaturated fatty acids, and contain filling fiber, unique and protective phytosterol antioxidants as well as plant protein.
Hạnh nhân có ít axit béo bão hòa, giàu axit béo chưa bão hòa và chứa chất xơ, chất chống oxy hoá phytosterol độc đáo và bảo vệ cũng như protein thực vật.

And don’t fear the fat in almonds — almonds are actually beneficial when it comes to losing weight, despite their higher calorie content.
Và đừng sợ chất béo trong hạnh nhân – quả hạnh thực sự có lợi khi giảm cân, mặc dù có hàm lượng calo cao hơn.

One study even found that almonds consumed as snacks reduce hunger and desire to eat later in the day, and when dieters eat almonds daily they reduce their overall calorie intake.
Một nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng hạnh nhân được tiêu thụ như đồ ăn nhẹ làm giảm đói và muốn ăn vào ban ngày, và khi người ăn kiêng ăn hạnh nhân hàng ngày họ sẽ giảm tổng lượng calo.

Botanically, almonds (scientifically termed Prunus dulcis) are actually very small stone fruits in the Amygdalus family and related to other fruits that contain hard pits,including cherries, plums and peaches.
Về đặt tính thực vật, hạnh nhân (được gọi là Prunus dulcis) thực ra là những quả đá rất nhỏ trong họ Amygdalus và liên quan đến các trái cây khác có chứa hố cứng, bao gồm cherry, mận và đào.

Almonds are a type of drupe nut, which means along with other nuts like macadamias, pecans and walnuts, they have multiple layers that enclose a single, hard seed in the center.
Hạnh nhân là một loại hạt quả drupe, có nghĩa là cùng với các loại hạt khác như macadamias, pecans và óc chó, chúng có nhiều lớp bao quanh hạt giống đơn, cứng ở giữa.

Almonds are considered dry drupes so they first must be extracted (which is called “shelling”) before being sold and eaten, which is why you might see the description “shelled almonds” when you purchase ready-to-eat almonds.
Hạnh nhân được coi là những quả khô, do đó trước hết phải được chiết xuất (được gọi là “shelling”) trước khi bán và ăn, đó là lý do tại sao bạn có thể thấy mô tả “vỏ hạnh nhân” khi bạn mua hạnh nhân đã sẵn sàng để ăn.

In the medical world, almonds nutrition is most praised due to the presence of monounsaturated fatty acids, dietary fiber, antioxidants, vitamins like riboflavin, and trace minerals such as magnesium.
Trong thế giới y học, dinh dưỡng quả hạnh được đánh giá cao nhất do sự hiện diện của các axit béo chưa no, chất xơ ăn kiêng, chất chống oxy hoá, vitamin như riboflavin, và khoáng chất theo dõi như magiê.

Although almonds are high in calories and considered “energy-dense” (as all nuts are), they provide a whole range of critical nutrients and chemical compounds that often lack in the standard American diet (sometimes called “SAD”).
Mặc dù quả hạnh có hàm lượng calo cao và được coi là “năng lượng dày đặc” (như tất cả các loại hạt), chúng cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng quan trọng và các hợp chất hóa học thường thiếu trong chế độ ăn uống tiêu chuẩn của Mỹ (đôi khi được gọi là “SAD”).

9 Proven Health Benefits of Almonds .
9 Lợi ích về sức khoẻ đã được chứng minh của quả hạnh nhân.

1 – Help Prevent Heart Disease and Heart Attacks.
1- Giúp ngăn ngừa bệnh tim và đau tim.

Two of the star chemical compounds of almonds nutrition are healthy monounsaturated fatty acids (abbreviated as MUFAs, the same kind of beneficial fat found in olive oil) and antioxidants that support heart health and prevent factors of cardiovascular disease.
Hai trong số các hợp chất hóa học sao của dinh dưỡng quả hạnh là axit béo chưa bão hòa khỏe mạnh (viết tắt là MUFAs, cùng một loại chất béo có lợi trong dầu ô liu) và các chất chống oxy hoá hỗ trợ sức khoẻ tim mạch và ngăn ngừa các yếu tố bệnh tim mạch.

Almonds specifically supply antioxidant flavonoids, plant-based compounds present in the skin of almonds that work with vitamin E to improve artery health and reduce inflammation.
Hạnh nhân cung cấp flavonoid chống oxy hóa đặc biệt, các hợp chất gốc thực vật có trong da hạnh nhân làm việc với vitamin E để cải thiện sức khoẻ động mạch và giảm viêm.

Almonds nutrition also holds key nutrients to heart health, includingarginine, magnesium, copper, manganese, calcium and potassium.
Dinh dưỡng hạnh nhân cũng giữ các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khoẻ tim mạch, bao gồm arginine, magiê, đồng, mangan, canxi và kali.

Studies show almonds have a consistent “bad” LDL cholesterol-lowering effect, especially in individuals with high cholesterol and diabetes.
Các nghiên cứu cho thấy hạnh nhân có tác dụng giảm LDL cholesterol xấu, đặc biệt ở những người có cholesterol và đái tháo đường cao.

Almonds help prevent damage from forming within artery walls and protect against dangerous plaque buildup.
Hạnh nhân giúp ngăn ngừa tổn thương từ việc hình thành bên trong các động mạch và bảo vệ khỏi sự tích tụ mảng bám nguy hiểm.

Almonds nutrition benefits also make them a great food to support healthy cholesterol and blood pressure levels, in addition to fighting weight gain and obesity — three of the biggest risk factors associated with heart attacks and stroke.
Các lợi ích dinh dưỡng của quả hạnh cũng làm cho chúng trở thành thức ăn tuyệt vời để hỗ trợ cholesterol và huyết áp khỏe mạnh, ngoài việc chống lại sự tăng cân và béo phì – ba yếu tố nguy cơ lớn nhất liên quan đến các cơn đau tim và đột quỵ.

2- Support Healthy Brain Function.
2- Hỗ trợ chức năng não khỏe mạnh.

Almonds are often considered one of the best brain foods.
Hạnh nhân thường được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất của não.

Almonds nutrition is somewhat unique in that almonds contain riboflavin and L-carnitine, two key nutrients capable of positively affecting neurological activity and preventing cognitive decline.
Dinh dưỡng hạnh nhân là một phần duy nhất chứa riboflavin và L-carnitine, hai chất dinh dưỡng chủ chốt có khả năng ảnh hưởng tích cực đến hoạt động thần kinh và ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức.

This is one reason why adults, especially the elderly, are encouraged to eat nuts several times per week — since they are associated with a reduction in the risk for inflammation that can cause brain disorders including dementia and Alzheimer’s disease.
Đây là một trong những lý do tại sao người lớn, đặc biệt là người già, được khuyến khích ăn hạt nhiều lần mỗi tuần – vì chúng có liên quan đến việc giảm nguy cơ viêm nhiễm có thể gây rối loạn não bao gồm chứng mất trí và bệnh Alzheimer.

3- Maintain Skin Health.
3 – Duy trì Sức khoẻ cho Làn da.

Almonds are a great source of vitamin E and other antioxidants that nourish the skin and reduce signs of aging.
Hạnh nhân là một nguồn tuyệt vời của vitamin E và các chất chống oxy hoá khác để nuôi dưỡng làn da và giảm dấu hiệu lão hóa.

Research finds that almonds nutrition contains high concentrations of catechin, epicatechin and flavonol antioxidants, including quercetin, kaempferol and isorhamnetin — compounds that fight skin cancer and damage by reversing oxidative stress from a poor diet, pollution and UV light exposure.
Nghiên cứu cho thấy rằng chất dinh dưỡng hạnh nhân có chứa các chất chống oxy hoá catechin, epicatechin và flavonol cao, bao gồm các hợp chất quercetin, kaempferol và isorhamnetin chống lại ung thư da và tổn thương bằng cách đảo ngược stress oxy hóa do chế độ ăn uống kém, ô nhiễm và tiếp xúc với tia cực tím.

Almonds’ healthy fats, plus their ability to improve circulation, alsohelp keep skin hydrated and better able to heal wounds.
Chất béo lành mạnh của quả hạnh nhân cộng với khả năng cải thiện lưu thông máu, cũng giúp giữ cho da ngậm nước và có khả năng lành vết thương tốt hơn.

4- Help Control Blood Sugar Levels and Prevent Diabetes.
4- Giúp kiểm soát mức đường trong máu và phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Almonds’ rich supply of MUFAs helps slow the rate at which glucose (sugar) is released into the bloodstream.
Sự cung cấp nhiều muối của Almonds giúp làm chậm tốc độ glucose (đường) được đưa vào dòng máu.

In addition to managing blood sugar and preventing insulin resistance (which can occur over time when the body becomes less reactive to insulin, the sugar-controlling hormone), almonds nutrition benefits include the ability to lower other common diabetes risks: unhealthy body weight, inflammation and high levels of oxidative stress.
Ngoài việc kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa sự đề kháng insulin (có thể xảy ra theo thời gian khi cơ thể trở nên ít phản ứng với insulin, hormon kiểm soát đường), lợi ích dinh dưỡng của hạnh nhân bao gồm khả năng giảm các nguy cơ bệnh tiểu đường thông thường khác: trọng lượng cơ thể không khỏe, và nguy cơ cao của việc mất cân bằng Oxi hoá.

5 – Help With Weight Loss and Prevent Overeating.
5 – Giúp Giảm cân và Ngăn ngừa chứng Ăn quá nhiều.

Healthy fats and dietary fiber aid in weight loss because they help you feel full, which curbs overeating and unhealthy snacking.
Chất béo và chất xơ trong chế độ ăn kiêng giúp giảm cân vì chúng giúp bạn cảm thấy đầy đủ, hạn chế ăn quá nhiều và ăn vặt không lành mạnh.

Although nuts are high in fat and calories, they prolong the feeling of satisfaction after you eat and keep your blood sugar more stable than low-fat meals do.
Mặc dù các loại hạt có hàm lượng chất béo và calo cao, chúng sẽ kéo dài sự cảm thấy hài lòng sau khi bạn ăn và giữ cho lượng đường trong máu ổn định hơn các bữa ăn ít chất béo.

Studies, such as the Nurses’ Health Study, even show that almonds support a healthy metabolism.
Các nghiên cứu, chẳng hạn như Nghiên cứu Sức khoẻ của Y tá, thậm chí còn cho thấy rằng quả hạnh nhân hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Also, people who frequently eat almonds and other nuts retain healthier body weights and lower rates of obesity over time compared to those who avoid nuts.
Ngoài ra, những người thường ăn hạnh nhân và các loại hạt khác giữ được trọng lượng cơ thể khỏe mạnh hơn và tỷ lệ béo phì thấp hơn theo thời gian so với những người tránh ăn hạt này.

Other studies show that when dieters eat almonds daily, they are less likely to overconsume carbohydrates and more likely to reach and maintain a healthier body weight.
Các nghiên cứu khác cho thấy rằng khi ăn kiêng ăn hạnh nhân hàng ngày, chúng ít có khả năng lạm dụng carbohydrate và có khả năng tiếp cận và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh hơn.

6- Increase Nutrient Absorption.
6 – Tăng hấp thu chất dinh dưỡng.

The body needs adequate amounts of fat in the diet in order to properly absorb “fat-soluble” nutrients, like vitamins A and D.
Cơ thể cần đủ lượng chất béo trong chế độ ăn uống để hấp thụ các chất dinh dưỡng “hòa tan trong mỡ” một cách thích hợp, như vitamin A và D.

Almonds are also considered one of the only nuts that help alkalize the digestive tract, reducing acid buildup and balancing the body’s pH.
Hạnh nhân cũng được coi là một trong những loại hạt duy nhất giúp làm dịu đường tiêu hóa, giảm sự tích tụ axit và Cân bằng độ pH của cơ thể.

A healthy pH level is crucial for proper digestion, immunity and disease prevention.
Mức độ pH khỏe mạnh rất quan trọng cho việc tiêu hóa thích hợp, miễn dịch và phòng bệnh.

Additionally, the nutrients present in almonds may help regulate digestive enzymes that are involved in nutrient extraction, cholesterol synthesis and bile acid production.
Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong quả hạnh nhân có thể giúp điều chỉnh các enzyme tiêu hóa có liên quan đến chiết xuất chất dinh dưỡng, tổng hợp cholesterol và sản xuất axit mật.

7- Increase Digestive Health.
7 – Tăng năng lực tiêu hóa.

In addition to healthy fats and alkaline-forming molecules, almonds (especially the skin of almonds) contain probiotic components that help with digestion, detoxification and healthy bacterial growth within the gut flora — a key to actually utilizing nutrients from food and preventing nutrient deficiencies.
Ngoài các chất béo lành mạnh và các phân tử hình thành alkaline, hạnh nhân (đặc biệt là da hạnh nhân) chứa các thành phần probiotic giúp tiêu hóa, giải độc và tăng trưởng vi khuẩn trong ruột – là chìa khóa để thực sự sử dụng các chất dinh dưỡng từ thực phẩm và ngăn ngừa thiếu chất dinh dưỡng.

Studies suggest that almonds and almond skins may lead to an improvement in the “intestinal microbiota profile,” meaning the intestine’s bacterial activities improve and promote numerous health benefits due to the presence of prebiotic properties, the precursors for probiotics.
Nghiên cứu cho thấy hạnh nhân và vỏ quả hạnh có thể dẫn đến sự cải thiện “tiểu đường vi khuẩn đường ruột”, nghĩa là hoạt động của vi khuẩn đường ruột cải thiện và thúc đẩy nhiều lợi ích sức khoẻ do sự có mặt của các tính chất prebiotic, tiền thân của probiotic.

A 2014 study by the Institute of Food Science & Technology in China found that when women ate a daily dose of 56 grams of almonds over an eight-week period,significant increases in the populations of healthy bacteria called Bifidobacterium and Lactobacillus were observed.
Viện Thực phẩm và Khoa học Công nghệ ở Trung Quốc đã phát hiện ra rằng khi phụ nữ ăn 56g quả hạnh mỗi ngày trong vòng 8 tuần, có thể thấy có sự gia tăng đáng kể các quần thể vi khuẩn lành mạnh được gọi là Bifidobacterium và Lactobacillus.

8 – Can Help Fight Cancer and Inflammation.
8 – Có thể Giúp Chống Ung thư và Chứng viêm.

Almonds contain gamma-tocopherol, a type of vitamin E that acts as a powerful antioxidant, fighting free radical damage and oxidative stress that are linked to cancer.
Hạnh nhân có chứa chất gamma-tocopherol, một loại vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hoá mạnh mẽ, chống lại các tổn thương gốc tự do và stress oxy hoá có liên quan đến ung thư.

Many studies find a link between nut consumption and cancer prevention, including a reduced risk for colon, prostate and breast cancers.
Nhiều nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa tiêu thụ hạt và việc phòng chống ung thư, bao gồm giảm nguy cơ ung thư đại tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú.

9- Help Maintain Dental and Bone Health.
9 – Giúp duy trì sức khoẻ răng miệng và xương.

Almonds are a good source of trace minerals, including magnesium and phosphorus, which is a crucial nutrient for building and maintaining strong teeth and bones.
Hạnh nhân là nguồn cung cấp các vi chất khoáng, bao gồm magiê và phốt pho, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho việc xây dựng và duy trì răng và xương chắc khỏe.

Almonds nutrition benefits include the ability to help prevent tooth decay, fight cavities, lower the risk for bone fractures and fight osteoporosis.
Các lợi ích của dinh dưỡng hạnh nhân bao gồm khả năng giúp ngăn ngừa sâu răng, chống sâu răng, giảm nguy cơ gãy xương và chống loãng xương.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY