Tiếp tục với câu chuyện ngắn để giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn, chúng ta sẽ học câu  chuyện mang tên “MOUTHOLOGY!!” nhé!

Xem thêm bài viết: 

A Professor was traveling by boat. On his way he asked the sailor:

“Do you know Biology, Ecology, Zoology, Geography, physiology?

The sailor said NO to all his questions.

Professor: What the hell do you know on earth. You will die of illiteracy.

After a while the boat started sinking. The Sailor asked the Professor, do you know swiminology & escapology from sharkology?

The professor said no.

Sailor: “Well, sharkology & crocodilogy will eat your assology, headology & you will dieology because of your mouthology.

– Sailor (n): thủy thủ
– Biology (n): sinh vật học
– Ecology (n): sinh thái học
– Zoology (n): động vật học
– Geography (n): địa lý học
– Physiology (n): sinh lý học
– “What the hell” là câu nói cảm thán trong tiếng anh dịch sang tiếng việt có thể hiểu là: Cái quái gì.., Cái chết tiệt gì..?
– Illiteracy (n): người mù chữ / sự vô học, sự thất học
– Sink (v): chìm
– Escape (v): trốn thoát, thoát khỏi
– Shark (n): cá mập
– Crocodile (n): cá sấu
– Ass (n): cái mông

Swiminology , escapology, sharkology, crocodilogy, assology, headology, dieology , mouthology là kiểu nói châm chọc của anh thủy thủ nhại lại lời của ông Giáo sư.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY