Mình để ý là khá nhiều bạn thấy việc học theo kiểu do thái (lòng ghép tiếng mẹ đẻ vs ngoại ngữ cần học) này rất vào. Đặc biệt là với bạn nào trình độ chưa tốt hoặc mới bắt đầu. Vậy các bạn hãy thử áp dụng với bài sau đây!

Xem thêm bài viết: 

Bài này mình sử dụng khá nhiêu IELTS Topic Vocabulary chủ đề công việc

TOPIC JOB

Tại Việt Nam, người lớn vẫn thường GENDER-STEREOTYPE JOBS (phân biệt giới tính trong công việc) rằng phụ nữ nên tìm A STEADY JOB/ A DESK JOB (một công việc ổn định). Họ cho rằng phụ nữ chỉ nên có FEW CAREER AMBITIONS (ít có tham vọng nghề nghiệp), và không cần phải cố gắng MOVE UP THE CAREER LADDER (thăng tiến) hay EARN A MORE LUCRATIVE LIVING (kiếm tiền) vì đó là việc của đàn ông.

Thay vào đó, phụ nữ nên TAKE INTO CONSIDERATION (xem xét) những yếu tố như SICK LEAVE, HOLIDAY ENTITLEMENT, A GENEROUS RETIREMENT PACKAGE (ngày nghỉ ốm, nghỉ phép, chế độ lương hưu tốt) hay thâm chí LÀ SUPPORTIVE LONG TERM COLLEGUES (đồng nghiệp giúp đỡ lâu năm) có thể giúp đỡ họ khi họ cần nhiều thời gian lo cho gia đình. Tuy nhiên, những người phụ nữ trẻ hiện nay thì không nghĩ vậy. họ muốn PURSUE A SUCCESSFUL CAREER (theo đuổi sự nghiệp).

Họ không ngần ngại trở thành JOB HOPPERS (những người nhảy việc) và tìm một công việc khác có JOB PROSPECTS (triển vọng công việc), một công việc cho họ JOB SATISFACTION (sự hài lòng trong công việc), tức là họ có nhiều PROMOTION OPPORTUNITIES (cơ hội thăng tiến), có thể ACQUIRE NEW SKILLS (học được những kỹ năng mới), và có thể PUT THE KNOWLEDGE GAINED FROM PRECIOUS EMPLOYMENT INTO PRACTICE (áp dụng những kiến thức/ kinh nghiệm có được từ những công việc trước đây).

ÁP DỤNG GIẢI ĐỀ IELTS WRITING 22/4/2017

(22/04/2017) Task 2: Some people think that people who choose a job early and keep doing it are more likely to have a satisfying career life than those who frequently change jobs. To what extent do you agree or disagree

ANSWER

If asked whether it is keeping a job or switching jobs that gives more job satisfaction, many would struggle to make the final choice. In my opinion, while job hopping has its own benefits, choosing a job earlier on and keeping it would provide people with a greater sense of fulfillment.

On the one hand, there are several merits to job hopping. Firstly, by switching from one job to another, people have the chance to try their hands at different fields and thus ACQUIRE MORE SKILLS. Job hoppers may find JOB SATISFACTION in being able to PUT THE KNOWLEDGE GAINED FROM PREVIOUS EMPLOYMENT INTO PRACTICE at the new workplace and receiving recognition for their capabilities. Secondly, people who change work more often and experience various WORKING ENVIRONMENTS have the opportunity to find what suits them best. For example, many young people dislike the idea of having A STEADY JOB OR A DESK JOB and therefore, switch career to seek more dynamic opportunities that could later prove more fulfilling.

On the other hand, there are strong reasons why holding down the same job for a long time appeals to many adults. First, people would benefit from better JOB PROSPECTS, which include PROMOTION OPPORTUNITIES and pay rises, if they stayed in a job long term. As experience and commitment are both TAKEN INTO CONSIDERATION when a company decides who to promote or to dismiss, those who work longer for an organization stand a higher chance of MOVING UP THE LADDER and EARNING A MORE LUCRATIVE LIVING. Besides, there are various perks that follow when people keep the same job, namely sick leave, HOLIDAY ENTITLEMENT, A GENEROUS RETIREMENT PACKAGE or yearly bonuses. In addition to improved job prospects, people who stay in the same job may establish a wide and steady network of partners as well as gain SUPPORTIVE LONG-TERM COLLEAGUES.

In conclusion, I believe that despite the excitement that changing jobs entails, whether for people bent on PURSUING A SUCCESSFUL CAREER or for those with FEW CAREER AMBITIONS, it is staying with the same job that is more likely to bring greater job fulfillment.

Qua phương pháp trên hi vọng các bạn đã có thể học từ vựng một cach dễ dàng hơn nhiều. CHúc các bạn học tốt và chinh phục điểm IELTS thật cao. 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY