Bài viết này chúng ta sẽ ôn lại kiến thức về hiện tại tiếp diễn nhé và biết được Khi nào thì cần sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, dấu hiệu nhận biết của thì này là gì?

Xem thêm bài viết: 

Cấu trúc câu trong thì Hiện tại tiếp diễn

 1. Câu khẳng định
  S + am/ is/ are + V-ing
  Eg: I’m cooking with my friend
  => Tôi đang nấu ăn cùng với bạn
 1. Câu phủ định
  S + am/ is/ are + not + V-ing
  Eg: I am not cooking with my friend
  => Tôi đang không nấu ăn cùng với bạn
  Bạn còn nhớ cách viết tắt này không?
  – is not = isn’t
  – are not = aren’t
  – am not thì không có dạng viết tắt bạn nhé

3. Câu nghi vấn (Yes/No)
Am/ Is/ Are + S + V-ing ?
Eg: Are you cooking with Anna?
=> Bạn có đang nấu ăn với Anna?
Câu trả lời sẽ là: Yes, I am

 1. Câu hỏi có từ để hỏi (Wh)

What/When/Where/Who/Why/Which/How+ are/is/am + S+ V-ing?

Eg: Where are you going?
=> Bạn đang đi đâu thế?

Khi nào bạn cần sử dụng câu trong thì hiện tiếp diễn?

Để diễn tả 1 hành động đang xảy ra tại thời điểm nói đến
Eg: We are learning English now.
=> Bây giờ chúng ta đang học tiếng Anh.

Diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra, không nhất thiết là đang diễn ra vào thời điểm nói
Eg: I’m looking for a better job.
=> Tôi đang tìm kiếm một công việc tốt hơn.

Bạn có thể dùng để diễn đạt hành động thường xuyên lặp lại, gây khó chịu, khiến người khác phải phàn nàn’
Eg: He’s always losing his wallet.
=> Anh ta thường xuyên làm mất ví

Nếu bạn có 1 kế hoạch được lên lịch và diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần
Eg: He is flying to Hanoi tomorrow
=> Anh ấy sẽ bay đến Hà Nội vào ngày mai

Dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại tiếp diễn

Khi trong câu có trạng từ chỉ thời gian như:
– Now: Bây giờ
– Right now: Ngay bây giờ
– At the moment: Lúc này
– At present: Hiện tại
– At + giờ cụ thể (at 12 o’lock)
Hoặc các động từ đứng đầu câu như: Look! Listen!, Be careful!. Hurry up!

Trên đây, bài viết đã phân tích cụ thể cho các bạn về cấu trúc câu hiện tại giao tiếp, khi nào nên sử dụng câu hiện tại giao tiếp và dấu hiệu nhận biết.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY