Nếu trong một số những ngôn ngữ khác người ta dùng từ “có” để nói đến số tuổi của mình hay ai đó thì tiếng Anh lại có sự khác biệt. Chúng ta cũng cần lưu ý những kiến thức tiếng Anh cơ bản dưới đây khi muốn giới thiệu tuổi của mình hay người khác.

Tham khảo thêm :

1. Làm thế nào để giới thiệu tuổi?

S + tobe + number + years old

Cấu trúc trên là cấu trúc đầy đủ và thông dụng nhất khi mà chúng ta muốn nói đến số tuổi của một người.

EX :
-I am 20 years old.
-You are 5 years old.
– His grandmother is 80 years old
– Tom is 25 years old.

Khi giới thiệu về tuổi của mình hay ai đó thì không có cách nào khác ngoài sử dụng động từ “to be”, mọi lựa chọn khác đều không được chấp nhận.

Đây chính là điểm khác biệt của tiếng ANh với các ngôn ngữ khác, chúng ta không thể nói ” I have 25 years old” mà phải nói “I am 25 year old”

Đây là một cấu trúc đơn giản nhưng vô cùng phổ thông và người mới bắt đầu cần biết và sử dụng nó rất nhiều trong giao tiếp ở những môi trường mới. Hãy lưu ý những kiến thức tiếng Anh cơ bản như trên bởi nó sẽ rất hữu ích cho việc gây những ấn tượng đầu tiên của bạn khi mà gặp gỡ hay giao lưu lần đầu tiên với người khác.

2. Một số lưu ý nhỏ khi giới thiệu tuổi.

a. Thay vì phải dùng cấu trúc đầy đủ, bạn cũng có thể rút gọn với việc bỏ qua cụm “years old” phía sau.
– “I am 20” = “I am 20 years old”
Trong trường hợp bạn muốn nói một cách ngắn gọn thì bắt buộc bạn sẽ cần lược bỏ cả 2 từ “years old” chứ không được giữ một trong 2 bạn nhé.

Khi nói tuổi của em bé, chúng ta sẽ dùng “months old” thay thế cho “years old”.
Khi nói tuổi của em bé, chúng ta sẽ dùng “months old” thay thế cho “years old”.

b. Khi nói tuổi của em bé, chúng ta sẽ dùng “months old” thay thế cho “years old”.
– The baby is 9 months old.
– Her son is nine months old.

c. Khi viết, số tuổi có thể được để dạng số và dạng chữ đều được.
– I am 12 years old.
– I am twelve years old

Đây là một trong những kiến thức cơ bản đầu tiên dành cho những người muốn học tiếng Anh từ đầu và nó thì quan trọng không kém những phần cấu trúc ngữ pháp khác. Chúng ta cần nắm rõ được những kiến thức cơ bản như trên để không trở thành một người thiếu kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY