Bộ tài liệu này hướng dẫn khá chi tiết cách viết lại câu, đây là 1 trong những skills các bạn cần trong phần introduction của IELTS writing và speaking.

Xem thêm bài viết:

Như các bạn biết đó trong writing và speaking các bạn sẽ phải paraphrase lại câu hỏi của giám khảo mà không được phép sử dụng lại câu hỏi trong đề thi cho nên những cấu trúc câu viết lại câu chính là vũ khí các bạn sẽ phải cần sử dụng để có thể viết lại câu hay nói lại câu một cách hiệu quả nhất.

File tài liệu cấu trúc câu này được viết bằng tiếng Việt mỗi cấu trúc câu có ví dụ sẽ giúp cho các bạn áp dụng hiệu quả và dễ học nữa. Nên các bạn hãy download về là luyện tập viết lại câu một cách tốt nhất.
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B_CRnWl6ggO9UGIxYnR1REVhc00/view

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY