Kinh nghiệm học tiếng Anh – Không bỏ cuộc

Đối với những bạn đang bắt đầu học tiếng Anh, hay nói chính xác hơn bạn cũng giống mình trước đây học tiếng Anh từ cấp 1, cấp 2, rồi đến cấp 3 và cả học đại học nhưng...

Từ vựng chuyên ngành Cơ Khí

1.     Workpiece : phôi 2.     Chip : Phoi 3.     Chief angles : các góc chính 4.     Rake angle : góc trước 5.     Face : mặt trước 6.     Flank : mặt sau 7.     Nose : mũi dao 8.     Main flank : 9.     Auxilary cutting edge = end cut...

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC

Để thành thạo tiếng Anh giao tiếp, bạn cần luyện tập tiếng Anh hàng ngày, có thể đến các lớp học tiếng Anh hoặc tự học ở nhà thông qua internet, sách vở; ngoài ra, từ vựng từng chuyên...

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành KẾ TOÁN

1.     Accounting entry: ---- bút toán 2.     Accrued expenses ---- Chi phí phải trả 3.     Accumulated: ---- lũy kế 4.     Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán 5.     Advances to employees ---- Tạm ứng 6.     Assets ---- Tài sản 7.     Balance sheet ----...

75 câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày bạn nên biết!

Việc học giao tiếp tiếng Anh thực ra không hề khó như bạn nghĩ. Đặc biệt là để có thể giao tiếp tiếng Anh hằng ngày thì bạn chỉ cần đầu tư vài tuần cùng một phương pháp học...