Tiếng Anh phỏng vấn xin việc

Tiếng Anh phỏng vấn xin việc

Chia sẻ tiếng Anh phỏng vấn xin việc, giúp bạn tự tin trong các cuộc phỏng vấn, chinh phục nhà tuyển dụng

Interview questions – Unit 7: Describing your typical day of work

Chuẩn bị. Để chuẩn bị cho câu hỏi này, hãy làm một danh sách những việc làm chính mà bạn phải làm trong suốt tuần làm việc và luyện tập nhìn vào đó để nói. Sau này tần suất luyện...