Sunday, December 16, 2018
Tiếng Anh IT - CNTT

Tiếng Anh IT - CNTT

Để có thể phát triển công việc, sự nghiệp thì vốn tiếng Anh là điều không thể thiếu. Đặc biệt lĩnh vực IT - Công nghệ Thông tin. http://tienganhchuyennganh.org/ sẽ giúp bạn

từ vựng chuyên ngành công nghệ thông tin, IT

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin IT

Tập hợp các từ vựng hay xuất hiện trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin đi kèm với các mẫu câu giao tiếp hay sử dụng trong môi trường tiếng Anh giao tiếp lĩnh vực Công nghệ thông tin. Lưu...