Friday, April 20, 2018
Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS

luyện thi IELTS, học IELTS online miễn phí chia sẻ bời IELTS FIGHTER - trang web luyện thi IELTS tốt nhất Việt Nam

danh tu trong IELTS

Danh từ và những từ đi kèm hay xuất hiện trong bài thi IELTS

Chào các bạn, Danh từ là từ loại quan trọng trong Tiếng Anh. Và đặc biệt nếu bạn dùng danh từ đúng cách thì câu văn của bạn sẽ có sức biểu cảm tốt hơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta...