Sunday, December 16, 2018
Kỹ năng viết Email

Kỹ năng viết Email

Chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, bài làm mẫu cách viết Email tiếng Anh cho đối tác, đồng nghiệp, cấp trên

6 cách nói ‘Tôi mệt’ bằng tiếng Anh

Ngoài "I'm tired", trong tiếng Anh có nhiều cách diễn đạt sự mệt mỏi như "I'm sleepy", "I'm exhausted", "I'm wrecked"... Xem thêm bài viết:  5 website tự học IELTS miễn phí Lộ trình học IELTS 6.5 chi tiết cho người mới...