Có khi nào bạn thắc mắc dấu “.”, dấu “,” … trong tiếng Anh đọc là gì? Dấu chấm đọc là “full stop” trong khi dấu phẩy được đọc là “comma”. Dưới đây là bảng 13 dấu câu phổ biến trong tiếng Anh bạn cần ghi nhớ để có thể sử dụng chúng trong khi làm việc hay giao tiếp với tiếng Anh hay ngày đó nhé!

Xem thêm bài viết: 

Các dấu câu trong tiêng Anh.

Ký hiệu Tên tiếng Anh Tạm dịch
Full stop Dấu chấm (kết thúc câu)
Question mark Dấu hỏi (dùng cho câu nghi vấn)
Exclamation mark Dấu chấm than
Comma Dấu phẩy
Speech mark Dấu nháy kép (dùng để trích dẫn)
Apostrophe Dấu nháy đơn
Brackets Dấu ngoặc đơn
Colon Dấu hai chấm
Semicolon Dấu chấm phẩy
Hyphen Dấu gạch ngang
Bullet point Dấu chấm tròn nhấn mạnh (đặt ở đầu dòng
Back slash Dấu xược phải
Forward slash Dấu xược trái

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY