Chia sẻ cho các bạn Các cấu trúc câu mệnh đề trong tiếng Anh ghi nhớ để vận dụng tiếng Anh hiệu quả nhé!

Cấu trúc: If + Mệnh đề 1 (ở Hiện tại đơn), Mệnh đề 2 (ở Hiện tại đơn)
Ex: If you heat ice, it turns to water. (Nếu bạn làm nóng nước đá, nó sẽ chuyển thành nước).
Đây là một chân lý luôn đúng nên dùng câu điều kiện loại 0.

Câu điều kiện loại 1:
Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc, hiện tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Cấu trúc: If + Mệnh đề 1 (ở Hiện tại đơn), Mệnh đề 2 (ở Tương lai đơn)
Ex: If It rains, I won’t go to school. (Nếu trời mưa, tôi sẽ không đi học)

Câu điêu kiện loại 2:
Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, là một giả thiết trái ngược với thực trạng ở hiện tại.

Cấu trúc: If + Mệnh đề 1 (ở Quá khứ đơn), S + would/could + V
Riêng với động từ “to be” thì ở mệnh đề If dùng “were” với tất cả các ngôi.
Ex: If I were a billionaire, I would buy that villa. (Nếu tôi là một tỉ phú, tôi sẽ mua căn biệt thự đó).

Ở đây việc tôi là một tỉ phú là điều không có thật ở hiện tại.

Câu điều kiện loại 3:
Câu điều kiện loại 3 diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, là một giả thiết trái ngược với thực trạng trong quá khứ.

Cấu trúc: If + Mệnh đề 1 (ở Quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + PII.
Ex: If I had completed my homework yesterday, I would have gotten a better mark. (Nếu hôm qua tôi hoàn thành bài tập về nhà thì tôi đã đạt được điểm số tốt hơn rồi).
Ở đây việc hôm qua tôi làm xong bài tập về nhà là không có thật, thực tế là hôm qua tôi đã không hoàn thành.

 Câu điều kiện loại hỗn hợp:
Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và 3 diễn tả một giả định ở quá khứ nhưng kết quả lưu đến hiện tại.

Cấu trúc: If + Mệnh đề 1 (ở Quá khứ hoàn thành), S + would/could + V
Ex: If I had gone to bed earlier last night, I wouldn’t feel sleepy now. (Nếu hôm qua tôi đi ngủ sớm hơn thì bây giờ sẽ không thấy buồn ngủ.)
Ở đây việc tôi đi ngủ sớm tối hôm qua là một giả định trong quá khứ, thực tế tối qua tôi không ngủ sớm, còn kết quả của nó thì ở hiện tại – bây giờ tôi đang buồn ngủ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY