Chúng ta thường kể về một ngày bắt đầu với việc thức dậy nhưng mỗi người lại dung một cách khác nhau để nói về sự việc này là “Wake up” và “Get up”.Tuy nhiên, 2 từ này lại có ý nghĩa khác nhau và không thể thay thế cho nhau trong đàm thoại tiếng Anh

Xem thêm bài viết :

tu vung tieng anh

nghe tieng anh

tieng anh giao tiep thuong dung

1.“Wake up”: Tỉnh giấc, mở mắt ra và không ngủ nữa.

Khi mà đồng hồ của bạn reo vào buổi sáng thì bạn thức giấc vì bạn không ngủ nữa. Hoặc bạn cũng có thể bạn sẽ thức giấc một cách tự nhiên (cơ thể bạn không cần ngủ thêm nữa) hoặc có điều gì đó hay ai đó có thể đánh thức bạn giống như đồng hồ báo thức của bạn.
Khi dùng “wake up” tại các thì khác nhau thì chúng ta chỉ chia “wake” cho phù hợp.
Ví dụ của “Wake up” ở các thì :
• Why am I still tired when I wake up?
• Her alarm clock rang and she woke up immediately.
• When he woke up, he no longer had a headache.
• I hope He wakes up soon, we have to go.

“Wake up”: Tỉnh giấc, mở mắt ra và không ngủ nữa.
“Wake up”: Tỉnh giấc, mở mắt ra và không ngủ nữa.

Chúng ta còn có thể dùng cụm To Wake (someone) up : chỉ đến việc làm cho ai đó thức giấc, ngừng việc ngủ.
Khi sử dụng cấu trúc này bạn nên dùng các đại từ thay cho danh từ để chỉ đối tượng bị đánh thức, và vị trí đại từ là ở giữa “wake” và “up”
• The sound of the baby crying woke me up.
• Marry woke her friend up by throwing a bucket of water on her.
• A strong earthquake woke they up.

1.Get up : dậy và đi ra khỏi dường ( thường để bắt đầu một ngày)

Ngoài nghĩa là dậy khỏi dường thì người ta cũng có thể dùng “get up” với nghĩa như đứng dậy, leo lên, nổi lên hay tổ chức nữa đấy.
Example sentences of Get up:
• I first thing I do when I get up is go to the toilet.
• This morning I got up earlier than normal.
• I got up in the middle of the night to find myself another blanket because I was cold.
• I wake up around 7 o’clock but I don’t get up until around 8. I like to lie in bed reading before I start my day.

Get up : dậy và đi ra khỏi dường ( thường để bắt đầu một ngày)
Get up : dậy và đi ra khỏi dường ( thường để bắt đầu một ngày)

Trong nhiều trường hợp thì “wake up” hay “get up” đều có thể dùng được, khi mà chúng đều nói về việc thức dậy mỗi sáng.Tuy nhiên, vì “Get up” còn mang một ý nghĩa khác nên bạn cần cẩn thận khi sử dụng. Trong các tài liệu học tiếng Anh giao tiếp thì không đề cập đến vấn đề này, vì vậy hãy để ý và thu nhặt những kiến thức một cách chăm chỉ hàng ngày để có thể giao tiếp thành thạo hơn nhé.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY