Ngoài “I’m tired”, trong tiếng Anh có nhiều cách diễn đạt sự mệt mỏi như “I’m sleepy”, “I’m exhausted”, “I’m wrecked”…

Xem thêm bài viết: 

1. I’m sleepy

Tôi buồn ngủ

Ví dụ: I’m sleepy, I want to go to sleep. (Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ)

2. I’m exhausted

Tôi kiệt sức rồi

Ví dụ: I’m exhausted. Tomorrow I’ll have a meeting (Tôi kiệt sức rồi, ngày mai tôi có một cuộc họp)

3. I’m wrecked

Tôi mệt mỏi

Ví dụ: Through the days I’m wrecked cause I don’t know myself. (Qua những tháng ngày đó, tôi mệt mỏi bởi không hiểu nổi bản thân mình)

4. I’m knackered

Tôi thực sự quá mệt

Ví dụ: I am absolutely knackered after working all day. (Tôi thực sự rất mệt sau ngày làm việc dài)

5. I’m shattered

Tôi đang rất mệt mỏi và kiệt sức

Ví dụ: Look at me, I’m a shattered. (Nhìn tôi đây này, Tôi rất mệt)

6. I’m worn out

Tôi đuối sức

Ví dụ: I’m worn out. I need a rest. (Tôi kiệt sức rồi, tôi cần nghỉ ngơi)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY