Friday, April 20, 2018

Ms Hoa Giao tiếp Công việc

Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather

Prefer, Would prefer, Would rather đều là diễn tả sở thích nhưng cách sử dụng...

Nhận biết cách sử dụng các từ hire, rent và lease

Người bản địa có nhiều từ khác nhau diễn đạt ý “cho thuê”, như hire,...

Các cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có những cặp từ trái nghĩa, các bạn hãy học và ghi...
0FansLike
65,797FollowersFollow
17,042SubscribersSubscribe

TIẾNG ANH DÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN